_________________________
17 Hyundai Sonata 2.4 | RP 5W-20 | OEM | WIX
13 Hyundai Santa Fe 2.0T | PP 5W-30 | OEM | WIX
18 Honda HR-V 1.5, CVT | FF 0W-20 | OEM | OEM (Mom's)