_________________________
14 Hyundai Sonata GLS 2.4L
13 Hyundai Santa Fe Sport 2.0T